Sunday, June 17, 2012

Sya'ban >> Ramadhan.Fari Usamah bin Zaid r.a, beliau berkata kepada Rasulullah s.a.w, “Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam suatu bulan sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya’ban?” Maka baginda menjawab,“Itu adalah bulan antara Rajab dan Ramadhan yang manusia lalai darinya. Dan ia adalah bulan yang padanya segala amalan akan diangkat kepada Rabbul ‘Alamin. Maka aku senang amalanku diangkat ketika aku sedang berpuasa."(Al-Baihaqi dalam Syu’bul Imân 3/377)

 اللهم بارك لنا فى شعبان وبلغنا رمضان

Allahumma barak lana  fi Sya’ban wa balighna Ramadhan.

O Allah, make the month Sya’ban blessed for us and allow us to reach Ramadhan.

Ya Allah,berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhan.

amin.


general happiness..No comments:

Post a Comment